【IG有嘢昅】打破固有框架 本地IG紋身女其實都好正

IG有嘢昅 本地紋身女其實都好正

紋身對傳統一輩可以話完全係禁忌,對佢哋嚟講有紋身已經標籤係「壞人」、「MK」、「黑社會」,甚至定義為「不良人士」等老土到爆嘅思想。曾幾何時大家都聽過「身體髮膚受諸父母」,但各位依家係二十一世紀喇!紋身係代表個人嘅一種表態,一種態度、一種藝術形式手法,更加重要背後有著對每一位不同嘅意義,當然都有好多人喺因為型先走去紋身啦!(型喺好重要㗎各位)男人紋身,你唔會覺得有乜好大驚小怪;女人有紋身,你點都好奇昅下兩眼先心息。如果對方仲要喺有紋身嘅靚女,咁呢鋪真喺不行了!以下為大家嚴選咗又靚又型格嘅紋身女,清一色本土實力,現今正正喺紋身索女當道年代,有啲直情職業就喺紋身師,絕對睇得有紋得!唔昅唔Follow真係對唔住自己對眼呀!

1. Takco (@takcotak)

_2018-08-16_下午6.11.16

_2018-08-16_下午5.46.43

_2018-08-16_下午5.47.44
2. 安希婷 (@e.foreve)

_2018-08-16_下午5.49.12

螢幕快照 2018-08-16 下午5.49.27 螢幕快照 2018-08-16 下午5.50.03

螢幕快照 2018-08-16 下午5.49.34

3. Tiff Yu (@tifffyu)

_2018-08-16_下午5.51.12

_2018-08-16_下午5.50.47

_2018-08-16_下午5.50.41

_2018-08-16_下午5.50.34

4. Lily Cash (@lilycashchan)

螢幕快照 2018-08-16 下午5.52.45 螢幕快照 2018-08-16 下午5.54.58

螢幕快照 2018-08-16 下午5.53.27

5. Coco (@itscoco.w)

_2018-08-16_下午5.55.47

_2018-08-16_下午5.56.14

_2018-08-16_下午5.56.26

(6652)