【#Lifestyle】睡魔王專屬寵物小精靈 超巨型卡比獸公仔陪你訓餐飽

超巨型卡比獸公仔 返屋企陪你訓餐飽!

Pokémon Center繼早前曾推出超巨大尺寸的「百變怪」和「拉普拉斯」公仔後,其後最新發佈了大家都不會感到陌生的超巨型卡比獸公仔!卡比獸本身的胃已經非常強壯,不管是怎樣的毒都可以用胃液消化,因此吃下腐爛的東西也沒有問題。卡比獸屬性就是吃飽就睡,睡醒就吃,每一日都重複著,所以才會逐漸變得肥胖,繼而變得難以移動身體。在GBA遊戲機還盛行的年代,寵物小精靈中的不同遊戲版本都能遇到卡比獸擋路的情況,相信各位還印象深刻吧!43306817884_115d056480

29088093097_bebe2fea3d

這款超巨型卡比獸公仔全長約90CM,相等於 1 公尺的長度,以比卡超公仔大小來計算,足足為5倍有多!超巨型卡比獸公仔設定忠於在寵物小精靈中的經典躺臥姿勢,表面用上相當舒服的絨布材質製成,可以讓整個人趴在卡比獸的肚皮上,絕對為非常療癒的效果!若果將這款超巨型卡比獸公仔放在家中,除了能當作成非常有型的擺設外,更能發揮為梳化的作用,猶如將卡比獸成功收服在家中!Pokémon Center所推出的超巨型卡比獸公仔只限在 Pokémon Center Online 上限定發售,預計將於2018年12月上旬出售,價格為¥32,400 (港幣大約為$2290),自問自己有着跟卡比獸同樣「特質」的朋友,絕對要帶返屋企陪你一齊訓餐飽!

43306817794_580236a18f

44025674841_b2227c4880

29088092727_fa507bfb12

29088092647_0e089b9024

43306817844_ce58439953_z

(864)