【IG有嘢昅】潮流波鞋女神 睇樣睇鞋雙重享受

潮流波鞋女神 睇樣睇鞋雙重享受

現今會儲波鞋、玩波鞋,甚至炒波鞋嘅男人多到數都數唔到,而潮流波鞋某程度變成大家一種溝通的語言,生活大小事也離不開下雙重磅波鞋幾時出、幾時有得抽,同對鞋抄唔抄到嘅話題。不過當然咁多Sneakerhead中,都有好多人會喺真實做家嚟嘅,而依家亦越嚟越多女仔都好鐘意潮流波鞋,分分鐘一對限量版波鞋嘅地位,已經超越啲Chanel包包同愛馬仕手袋。今次「IG有嘢昅」為大家介紹3位潮流波鞋女神,除咗靚女有型喺基本之外,仲有美人配潮鞋嘅畫面,身為Sneakerhead嘅你點可以唔Follow先!

1. Alexis Ren (@alexisren)

螢幕快照 2018-11-29 下午4.23.50

螢幕快照 2018-11-29 下午4.25.18

螢幕快照 2018-11-29 下午4.24.43

螢幕快照 2018-11-29 下午4.28.56

螢幕快照 2018-11-29 下午4.27.57

螢幕快照 2018-11-29 下午4.24.03

2. Emily Mei (@emily.ghoul)

螢幕快照 2018-11-29 下午4.37.29

螢幕快照 2018-11-29 下午4.36.45

螢幕快照 2018-11-29 下午4.37.11

螢幕快照 2018-11-29 下午4.37.23

螢幕快照 2018-11-29 下午4.36.59

螢幕快照 2018-11-29 下午4.35.40

螢幕快照 2018-11-29 下午4.35.54

螢幕快照 2018-11-29 下午4.35.50

3. Sarah Snyder (@sarahfuckingsnyder)

螢幕快照 2018-11-29 下午4.42.48

螢幕快照 2018-11-29 下午4.43.02

螢幕快照 2018-11-29 下午4.42.11

螢幕快照 2018-11-29 下午4.44.23

螢幕快照 2018-11-29 下午4.42.36

螢幕快照 2018-11-29 下午4.43.34

螢幕快照 2018-11-29 下午4.42.28

(1070)